top of page

تقویم ارزیابی

چرخه ارزیابی و گزارش


در طول سال، دانش‌آموزان در تمام مراحل کلیدی گزارش‌های موقتی منظمی را دریافت می‌کنند که رویکرد آنها به یادگیری، یادگیری گسترده و دستاوردهای فعلی را دنبال می‌کند. این گزارش ها همچنین از هدف پایان سال دانش آموزان خبر می دهد که از داده های Fisher Family Trust محاسبه می شود. سالی یک بار، دانش‌آموزان گزارش کاملی دریافت می‌کنند که هدف‌های موضوعی خاص را ارائه می‌کند. دانش‌آموزان همچنین دارای یک برگه ردیاب پیشرفت در جلد داخلی هر کتاب برای هر موضوع هستند که به دانش‌آموزان امکان می‌دهد پیشرفت خود را پس از هر کار ارزیابی شده کلیدی ترسیم و پیگیری کنند.


 

As Cal.JPG

لطفاً برای نسخه قابل دانلود آخرین تقویم ارزیابی به زیر مراجعه کنید.

تقویم ارزیابی

bottom of page