top of page

مسیرهای اتوبوس

تعدادی مسیر اتوبوس به مدرسه کینگز CE از سراسر شهر وجود دارد که عبارتند از:

download.jpg

لطفاً توجه داشته باشید: مسیر اتوبوس شماره 1 در پایان روز مدرسه مستقیماً در مدرسه متوقف می شود و سپس در امتداد مسیر معمولی Tettenhall Wood به دادلی (از طریق Wolverhampton) ادامه می یابد. 

bottom of page