top of page

شورای مدرسه

شورای مدرسه هر 2 هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد تا در مورد چگونگی بهبود مدرسه کینگز CE بحث کند. این شورا از نمایندگانی از هر شکلی تشکیل شده است و گروه های کاری و گروه های فرعی برای مسائل پیرامون مدرسه دارد تا بهترین ها را برای جامعه مدرسه نشان دهد. شورا در مورد اجرای سیاست های جدید برای محیط یادگیری خود از معلمان مشورت می کند. کمپین‌هایی در گذشته شامل نگاه کردن به فواره‌های آب، توالت‌ها و بازیافت بوده است. شورا مفتخر است که از شهر ولورهمپتون برای پارلمان جوانان و علامت گذاری خود حمایت می کند و فعالانه با آن درگیر است. شورا معتقد است که صدای همه برابر است و با مشارکت و همکاری با همه اعضای جامعه مدرسه می توان تغییر مؤثری ایجاد کرد.

51cWLMqD8KL._AC_SS450_.jpg
bottom of page