top of page

دفترچه مدرسه

والدین برای ما بسیار مهم هستند. ما می خواهیم شما را بشناسیم و به شما خوشامد بگوییم. شما می توانید در هر زمان با ما تماس بگیرید.
قطعا این زمان ها برای ما هیجان انگیز است. امکانات ما هم برجسته و هم زیبا هستند. بازدیدکنندگان به سرعت این را درک می‌کنند، اما مهم‌تر از همه، شاهد روابطی هستند که بی‌میزان است. در مورد آنچه انجام می دهیم، مشتاق هستیم. لطفا بیا و خودت ببین
ما یک اخلاق مدرسه کلیسا بسیار متمایز داریم. آفستد دریافته است که در جامعه مدرسه ما، دانش آموزان احترام زیادی برای یکدیگر قائل هستند. چیزی که ما معتقدیم برای همه در ولورهمپتون مرتبط است. این در مورد رفتار با دانش آموزان به عنوان یک فرد و نشان دادن علاقه به آنها از همان ابتدا است.

دفترچه مدرسه

در مورد پادشاه تجدید نظر کنید. مدرسه ای که با یک چشم انداز مشترک متحد شده است، روشن  ارزش ها و استقبال گرم

bottom of page