top of page

بازدید از مدرسه

در مدرسه کینگز سی، ما به دانش آموزان این فرصت را می دهیم که در بازدیدهای خارج از مدرسه شرکت کنند. ممکن است آخر هفته یک دوک ادینبورگ باشد، ممکن است یک هفته کمپینگ در ولز باشد یا یک سفر مدرسه به اروپا یا پدر. 

با این حساب، جدا از جنبه آموزشی بدیهی، باید ایمنی فرزند شما را نیز در نظر بگیریم!

بنابراین، ما همیشه از والدین یا سرپرست می خواهیم قبل از اینکه دانش آموزی را برای بازدید در نظر بگیریم، فرمی را تکمیل و به مدرسه برگردانند.
 
ما برای هر ملاقاتی که یک کودک در آن شرکت می کند یک فرم نیاز داریم!
 
لطفا فرم زیر را دانلود و تکمیل کنید و به مدرسه برگردید.

​فرم رضایت نامه سفر مدرسه، بازدید یک روزه

فرم رضایت نامه سفر مدرسه، بازدیدهای مسکونی

bottom of page