top of page

Pasiekimas

„The King's CE“ mokykloje siekiame kiekvienam mokiniui suteikti asmeninių pasiekimų ir sėkmės pripažinimo galimybę. Tai ypatinga mokyklos stiprybė, nurodyta neseniai paskelbtoje patikrinimo ataskaitoje.


Pastoracinė sistema skatina studentus matyti save kaip svarbų savo formos ir namų narį ir suvokti, kad jų individualus indėlis į darbą, sportą ir elgesį gali atnešti nuopelnus jiems patiems ir jų namams.

Mokinių pasiekimai pripažįstami kiekvieną dieną žodiniais pagyrimais, tačiau turime ir formalesnių būdų mokinių sėkmei užfiksuoti. Atitinkami pažymėjimai pateikiami susirinkime, kad jie būtų įtraukti į mokinio pasiekimų įrašą.
Už išskirtinį sunkų darbą ir indėlį į mokyklą įteikiamas direktoriaus apdovanojimas už nuopelnus. Mokinį individualiai mato direktorius, kad gautų šį apdovanojimą.


Mokiniai gali gauti namų balus, padėkos raštus, trofėjus, pagyrimo raštus, mokytojo apdovanojimą už nuopelnus, nacionalinį pasiekimų rekordą, dalyko prizus ir dalyvavimo pažymėjimus. 

Mokyklos rezultatų lentelės

bottom of page