top of page

Misijos pareiškimas

„The King's CE“ mokykloje tikime, kad kiekvienas yra unikalus ir sukurtas pagal Dievo paveikslą. Mes įgaliname visus pasiekti Dievo duotą potencialą; augti, mokytis ir siekti; pakeisti savo ir kitų gyvenimus ir keliauti su tikėjimu be apribojimų vieningoje, pagarbiai ir darnioje bendruomenėje.


„Būk laimingas. Augti iki brandos. Skatinkite vieni kitus. Gyvenk harmonijoje ir ramybėje. Tada meilės ir ramybės Dievas bus su jumis“. 2 Korintiečiams 13, 11


Mūsų šūkis: „Siekti, tikėti ir siekti kartu“


Siekite būti geriausiu, kuo galime būti... Tikėkite, kad viskas įmanoma... Pasiekite daugiau, nei kada nors įsivaizdavome.

 

  • Mokytis ir garbinti Dievo – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios – vardu, apreikšto Jėzaus Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu, ir vertinti, gerbti ir švęsti visus tikėjimus ir kultūras.

  • Tikėkite savimi ir tapkite sėkmingais suaugusiais – ugdydami savo viziją, tikėjimą, ambicijas ir siekius.

  • Ugdykite atsparumą ir vidinę jėgą įveikti gyvenimo iššūkius.

  • Pasinaudokite gyvenimą praturtinančia patirtimi ir gerai pagrįstą gyvenimo būdą, kuris skatina sveikatą ir gerovę.

  •  Ugdykite mąstymo įgūdžius ir perkeliamus įgūdžius, dirbdami kartu, kad taptumėte besimokančiais visą gyvenimą.

bottom of page