top of page

ਚੈਪਲੇਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ 

ਸੁਆਗਤ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਦ ਕਿੰਗਜ਼ ਸੀਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

bottom of page