top of page

SchoolComs ਅਤੇ ParentPay

ਸਕੂਲ ਕਾਮ

SchoolComms ਸਕੂਲ ਗੇਟਵੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ!
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ) ਤੋਂ 'ਸਕੂਲ ਗੇਟਵੇ' ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ।
 
ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ (01902) 558333 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਸਕੂਲ ਗੇਟਵੇ" ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ SchoolComms ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਸਕੂਲ ਕਾਮ

ਪੇਰੈਂਟਪੇ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਕੂਲੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਰੀਪੇਟੇਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ParentPay ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।  ParentPay ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
 

  • ParentPay ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24/7 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

  • ਵਰਤੀ ਗਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  • ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

  • ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

  • ਮਾਪੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ SMS ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
 
ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪੇ ParentPay ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ParentPay ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ - ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 
 
ParentPay ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ParentPay ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ParentPay ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ParentPay ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.parentpay.com/Parents

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

bottom of page