top of page
ਕਿੰਗਜ਼ ਸੀਈ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

"ਦ ਕਿੰਗਜ਼ ਸੀਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਵਧਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।"

aMA3_2791.jpg
bottom of page