top of page
Lined Notebook

Ochrona

„Zabezpieczenie i promowanie dobra dzieci zostało zdefiniowane dla celów niniejszych wytycznych jako: ochrona dzieci przed maltretowaniem; zapobieganie upośledzeniu umysłowemu dzieci  oraz zdrowie fizyczne lub rozwój; zapewnienie, że dzieci dorastają w warunkach zgodnych z zapewnieniem bezpiecznej i skutecznej opieki; i podejmowanie działań, aby umożliwić wszystkim dzieciom osiągnięcie najlepszych wyników.”

bottom of page