top of page

Deklaracja misji

W King's CE School wierzymy, że każdy jest wyjątkowy i stworzony na obraz Boga. Umożliwiamy wszystkim osiągnięcie potencjału danego przez Boga; rozwijać się, uczyć i dążyć; przemieniać swoje życie i życie innych oraz podążać w wierze bez granic w zjednoczonej, pełnej szacunku i harmonijnej wspólnocie.


„Bądź radosny. Dorastaj do dojrzałości. Zachęcajcie się nawzajem. Żyj w harmonii i pokoju. Wtedy Bóg miłości i pokoju będzie z wami”. 2 Koryntian 13 v11


Nasze motto: „Aspiruj, wierz i osiągaj razem”


Dąż do tego, by być najlepszym, jakim możemy być… Uwierz, że wszystko jest możliwe… Osiągnij więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.

 

  • Uczyć się i czcić w imię Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – objawionego w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz cenić, szanować i celebrować wszystkie wyznania i kultury.

  • Uwierz w siebie i stań się odnoszącymi sukcesy dorosłymi – rozwijając swoją wizję, wiarę, ambicje i aspiracje.

  • Rozwijaj odporność i wewnętrzną siłę, aby pokonywać życiowe wyzwania.

  • Przyjmij doświadczenia wzbogacające życie i podejmuj świadome wybory dotyczące stylu życia, które promują zdrowie i dobre samopoczucie.

  • Rozwijanie umiejętności myślenia i umiejętności transferowalnych, praca w partnerstwie, aby stać się osobami uczącymi się przez całe życie.

bottom of page