top of page

مشاغل و کارفرمایان

از اینکه برای بازدید از وب سایت ما وقت گذاشتید بسیار سپاسگزاریم. اینجا در مدرسه King' CE ما همیشه به دنبال ایجاد پیوند با مشاغل و کارفرمایان محلی هستیم. اگر می خواهید با دانش آموزان ما کار کنید و به حمایت از تحصیلات شغلی آنها کمک کنید، لطفاً اطلاعات خود را در پایگاه داده کسب و کار و کارفرما ثبت کنید. 

به عنوان یک کسب و کار/کارفرما ثبت نام کنید

خط مشی دسترسی ارائه دهنده

bottom of page