top of page

اطلاعات بازار کار

در اینجا در مدرسه کینگز CE، ما معتقدیم اطلاعات بازار کار (LMI) ابزاری حیاتی برای جوانان و والدین/مراقبان است که می‌تواند به راهنمایی و راهنمایی دانش‌آموزان در مورد بخش‌های اقتصادی و حوزه‌های تجاری رو به رشد کمک کند و به آنها در انتخاب آگاهانه کمک کند. این بسیار مهم است که جوانان ما چشم انداز در حال تغییر اشتغال را درک کنند و استفاده از LMI یک راه آسان برای انجام این کار است.

جعبه ابزار اطلاعات بازار کار کشور سیاه (LMI) یک پلت فرم رایگان و آسان برای استفاده است که نیازهای LMI محلی شما را برآورده می کند.  منابع بسیاری از LMI در سراسر کشور و منطقه وجود دارد، با این حال، بسیاری از این منابع بر روی مکان های دقیق خاص تمرکز ندارند. این جعبه ابزار در توانایی خود برای تعریف LMI جامع در سطح شهر در سراسر کشور سیاه منحصر به فرد است

Toolkit.JPG

National Labour Market

Information

Wolverhampton

Employment and labour market

Employment by industry

Official Census and Labour Market Statistics

Work Local: labour market analysis

Careers Inspiration

Labour market in the regions of the UK

National Careers Service

bottom of page