top of page

مدرسه تخصصی

"استفاده از خلاقیت و تخیل برای افزایش اعتماد به نفس" 
"یک کالج تخصصی هنرهای تجسمی و ورزش با علم"
 
"محرک قوی برای آموزش و یادگیری"

به عنوان یک کالج تخصصی هنرهای تجسمی و ورزش با علم اهمیت زیادی داده می شود  به انواع خلاقیت  هنر در سراسر استفاده می شود  برنامه درسی گسترده تر برای مهار ارزش ها و بیان مهارت ها، استعدادها و ایده ها.

 

از سال هفتم در برنامه درسی ما، موضوعات تخصصی ما به عنوان یک محرک قدرتمند برای آموزش و یادگیری ما، تأثیرگذاری، اطلاع رسانی و زیربنای کل برنامه درسی استفاده می شود.


مدرسه پادشاه حداکثر فرصت‌ها را برای جوانان فراهم می‌کند تا در کالج تخصصی هنرهای تجسمی و ورزش با موضوعات علمی به موفقیت برسند.

bottom of page