top of page

تجربه کاری

اینجا در مدرسه کینگز CE ما بسیار هیجان‌زده هستیم که بگوییم که تجربه کاری رو در رو در این سال تحصیلی برای هر دو سال 10 و 12 اجرا می‌کنیم. لطفاً از پایگاه داده زیر برای مرور 100 شرکتی که مکان‌هایی را ارائه می‌دهند و الگوی نامه زیر استفاده کنید. به یاد داشته باشید که می توانید تماس بگیرید و ایمیل بزنید و همچنین به شرکت ها بنویسید.

هنگامی که یک شرکت را تأیید کردید، لطفاً جزئیات را به خانم آرنولد (A.Arnold1@kingswolverhampton.co.uk) ایمیل کنید که قرار دادن را برای شما رسمی خواهد کرد.

جزئیات مکان دانشجویی WEX

Capture.JPG
bottom of page