top of page

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਸਮੀ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:


ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਆਨ - ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ - ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਸਾਈਟ (ਹੇਠਾਂ) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Instructions for candidates

Exam Officer Contact Details

Exams officer - Mr Rogers

Telephone - 01902 552724 or 07508 708480

Email - exams@kingswolverhampton.co.uk

A00024.jpg
bottom of page