top of page

ਗੈਟਸਬੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ

ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ: ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।


ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੱਠ ਗੈਟਸਬੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ

  1. ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  2. ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ

  3. ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ

  4. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

  5. ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

  6. ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

  7. ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

  8. ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

bottom of page