top of page

ਮਾਰਗ - ਸਾਲ 9 ਅਤੇ 11

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 8, ਸਾਲ 9, ਸਾਲ 11 ਅਤੇ ਸਾਲ 13 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਸਾਲ 9 ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੀ-ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

bottom of page