top of page

ਸੁਰੱਖਿਆ

“ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ  ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ; ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇਕੱਠੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

NSPCC

bottom of page