top of page

Osiągnięcie

W The King's CE School staramy się dać każdemu uczniowi możliwość osobistych osiągnięć i uznania sukcesu. Jest to szczególna mocna strona szkoły zidentyfikowana w ostatnim Raporcie z Inspekcji.


System duszpasterski zachęca uczniów, aby postrzegali siebie jako ważnego członka swojej formy i domu, a także dostrzegali, że ich indywidualny wkład w pracę, sport i zachowanie może przynieść uznanie sobie i ich domowi.

Osiągnięcia uczniów są codziennie doceniane poprzez pochwałę ustną, ale mamy też bardziej formalne sposoby rejestrowania ich sukcesów. Na zgromadzeniu przedstawiane są odpowiednie certyfikaty w celu wpisania ich do ewidencji osiągnięć ucznia.
Wybitna ciężka praca i wkład w szkołę otrzymuje nagrodę Headteacher's Merit Award. Uczeń jest postrzegany indywidualnie przez dyrektora szkoły, aby otrzymać tę nagrodę.


Studenci mogą otrzymać Punkty Domowe, Certyfikaty Wyróżnień, Trofea, Listy Pochwały, Nagrodę Dyrektora, Krajowy Rekord Osiągnięć, Nagrody Przedmiotowe i Certyfikaty Uczestnictwa. 

Tabele wyników w szkołach

bottom of page