top of page

Testy Gatsby'ego

Każda młoda osoba potrzebuje wysokiej jakości poradnictwa zawodowego, aby podejmować świadome decyzje dotyczące swojej przyszłości.
 

Dobre poradnictwo zawodowe jest niezbędne do przeprowadzenia reform edukacji technicznej i jest narzędziem sprawiedliwości społecznej: ci młodzi ludzie bez kapitału społecznego lub wsparcia domowego najbardziej cierpią z powodu słabego poradnictwa zawodowego.


Osiem wzorców Gatsby'ego Dobrych Doradztwa Kariery

  1. Stabilny program karier

  2. Uczenie się na podstawie informacji o karierze i rynku pracy

  3. Zaspokajanie potrzeb każdego ucznia

  4. Łączenie programów nauczania z karierą

  5. Spotkania z pracodawcami i pracownikami

  6. Doświadczenia miejsc pracy

  7. Spotkania z kształceniem pomaturalnym i wyższym

  8. Osobiste wskazówki

bottom of page