top of page

Informacje o rynku pracy

W szkole King's CE wierzymy, że informacje o rynku pracy (LMI) to ważne narzędzie dla młodych ludzi i rodziców/opiekunów, które może pomóc uczniom doradzać i kierować uczniami w zakresie rozwijających się sektorów gospodarki i obszarów biznesu oraz pomagać im w dokonywaniu świadomych wyborów. To bardzo ważne, aby nasi młodzi ludzie rozumieli zmieniający się krajobraz zatrudnienia, a korzystanie z LMI jest na to łatwym sposobem.

Zestaw narzędzi Black Country Labour Market Information (LMI) to bezpłatna, łatwa w użyciu platforma, która zaspokoi Twoje lokalne potrzeby LMI.  Istnieje wiele źródeł LMI w całym kraju i regionie, jednak wiele z nich nie koncentruje się na konkretnych, szczegółowych lokalizacjach. Ten zestaw narzędzi jest wyjątkowy pod względem możliwości definiowania kompleksowego LMI na poziomie miasta w całym Black Country

Toolkit.JPG

National Labour Market

Information

Wolverhampton

Employment and labour market

Employment by industry

Official Census and Labour Market Statistics

Work Local: labour market analysis

Careers Inspiration

Labour market in the regions of the UK

National Careers Service

bottom of page