top of page

Uczeń Premium

Należy pamiętać, że po naszym październikowym audycie zidentyfikowaliśmy teraz więcej uczniów kwalifikujących się do stypendium dla uczniów premium w tym roku akademickim. Obecnie sprawdzamy, jak należy rozdysponować te pieniądze.

Przegląd wydatków 2020-21

Oświadczenie o premii ucznia
Rok akademicki 2021/22

Polityka premii dla uczniów

bottom of page