top of page

Nieobecności szkolne

W tym święta w okresie semestralnym

Rodzice często pytają o nieobecności i urlopy w semestrze, a ustawodawstwo od września 2013 wprowadzi ważne zmiany dotyczące nieobecności w semestrze. Zmiany te będą oznaczać, że szkoły nie będą mogły udzielić urlopu w czasie semestru, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności i muszą one zostać wcześniej zatwierdzone przez dyrektora. Obejmuje to wszelkie wnioski o urlop na czas urlopu. Proszę pobrać tę ulotkę, wyjaśnia ona te zmiany, konsekwencje w przypadku wykorzystania niezatwierdzonego urlopu w czasie semestru i zawiera formularz wniosku, jeśli jest wymagany. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją.

Formularz urlopowy

bottom of page