top of page

Plan lekcji i rozszerzona nauka

Dzień szkolny
Praca domowa

Praca domowa jest ważną częścią nauki. Jest osadzony we wszystkich przedmiotach. Z doświadczenia wiemy, że uczniowie, którzy sumiennie odrabiają pracę domową i biorą odpowiedzialność za pracę bez nadzoru, zazwyczaj dobrze radzą sobie na egzaminach. Każdy uczeń otrzymuje Plan zajęć domowych, który zabiera do domu do wiadomości rodziców.


W klasie 7 praca domowa powinna zająć 20-25 minut na przedmiot. W miarę starzenia się uczniów większy nacisk będzie kładziony na osobistą odpowiedzialność za dodatkowe studia.
Prosimy rodziców o ścisłą współpracę ze szkołą w sprawdzaniu, czy praca domowa jest odrabiana na czas, a uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych w cichym otoczeniu.

bottom of page