top of page

Rok 7. Umiejętność czytania i pisania i liczenia nadrabiają premię

Finansowanie nadrabiania umiejętności czytania i pisania oraz liczenia w klasie 7 jest przeznaczone na wsparcie uczniów, którzy nie osiągnęli oczekiwanego poziomu na koniec kluczowego etapu 2.  

 

Finansowanie umożliwia wprowadzenie dodatkowych interwencji, które usuwają wszelkie luki we wcześniejszych osiągnięciach uczniów, a tym samym zapewniają, że wszyscy mogą poczynić oczekiwany postęp w kluczowym etapie 3 i kluczowym etapie 4.   

 

Przydziały za rok budżetowy 2017-2019

W latach 2017-2018 szkoły otrzymają taką samą ogólną kwotę dofinansowania z premii wyrównawczej z roku 7, jaką otrzymały w latach 2015-2016, skorygowaną w celu odzwierciedlenia procentowej zmiany wielkości ich kohorty z roku 7, na podstawie spisu z października 2016 r. W roku 2018/19 finansowanie będzie oparte na latach poprzednich.

 

Jak wydatkowano alokację w 2017/18  
 • Praca w małych grupach i interwencja prowadzona przez asystentów pedagogicznych i kadrę nauczycielską, która koncentrowała się na rozwijaniu czytania, ortografii i liczenia.

 • Przyspieszony czytnik służy do wspomagania czytania uczniów.

 • Mathswatch VLE

 • Wsparcie w klasie dla zidentyfikowanych uczniów

 • Rok 7 Latanie High Curriculum

 • Małe rozmiary klas

 • Czytanie refleksyjne  
   

W ciągu roku zorganizowaliśmy trzy wieczory informacyjne i konsultacyjne dla rodziców, aby wesprzeć rodziców w pomaganiu ich dziecku w domu.   


Jak zamierzamy wydać alokację 2018/19 

Po przeanalizowaniu wpływu interwencji z poprzedniego roku i ocenie obecnych kohort, plan na rok 2018/2019 wygląda następująco:  

 • Praca w małych grupach i interwencja prowadzona przez asystentów pedagogicznych i kadrę nauczycielską, która koncentrowała się na rozwijaniu czytania, ortografii i liczenia.

 • Przyspieszony czytnik służy do wspomagania czytania uczniów.

 • Mathswatch VLE

 • Wsparcie w klasie dla zidentyfikowanych uczniów

 • Małe rozmiary klas 

bottom of page