top of page

Elev Premium

Vă rugăm să rețineți că, în urma auditului nostru din octombrie, am identificat acum mai mulți elevi eligibili pentru Grantul Premium pentru elev pentru acest an universitar. În prezent, revizuim cum ar trebui alocați acești bani.

Revizuirea cheltuielilor 2020-21

Declarație de primă pentru elev
Anul universitar 2021/22

Politica de primă pentru elev

bottom of page