top of page
Banner for Open Events Page (1).jpg
Pre-booked school tous

St Regis Church of England Academy

در مورد پادشاه تجدید نظر کنید. مدرسه ای که با یک چشم انداز مشترک متحد شده است، روشن  ارزش ها و استقبال گرم

op2.JPG

نحوه درخواست برای پادشاه

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست برای مدرسه کینگز CE اکنون درخواست دهید. 

یا برای راهنمایی بیشتر لطفا با شماره: 01902 550227 یا ایمیل: 

S.Mahay@kingswolverhampton.co.uk

bottom of page